หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 30 งาน

1. Site Engineer(สายงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์/งานระบบ) ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์(จ-ส)

Major Development Public Company Limited

- ตรวจสอบระบบงานโครงสร้าง/งานสภาปัตย์/งาน M&E ของงานโครงการคอนโดมิเนียม
- ควบคุมประสานงานติดตามงานก
วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Building Manager (ผู้จัดการอาคาร)

Major Development Public Company Limited

- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- ดำเนินก
วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Technician (ช่างเทคนิค )

Major Development Public Company Limited

1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด
2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service
วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Senior Site Architect

Major Development Public Company Limited

1. ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและผู้รับเหมา
2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด
วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่บัญชีประจำโครงการราชเทวี / สุขุมวิท 39

Major Development Public Company Limited

1.รับ Check - วางบิล
2.ดำเนินการทำค่าใช้จ่ายโครงดการ เช่น รับชำระ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ
วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Inspector (Structure/ Architect/M&E)

Major Development Public Company Limited

1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่โครงการ/บริษัทฯ กำหนด
2. ควบคุม ตรวจสอบการทำงาน
วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. After Sale Service Manager

Major Development Public Company Limited

- บริหารทีมงาน After Sale Service
- บริหารสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ ในเงื่อนไขการรับประกันว่าอย
วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ (กรุงเทพฯ / พัทยา)

Major Development Public Company Limited

บริหาร งานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย, บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา 30
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Building Manager(Office Building@Thonglor)

Major Development Public Company Limited

Job Description:
•จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด
•กำกับดูแลการปฏ
วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม/ธุรการโครงการ ( ประจำโครงการทองหล่อ)

Major Development Public Company Limited

• ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งดูแลการกระจายและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
วันที่ 5 เม.ย. 2559
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Assistant Project Manager (Architect)

Major Development Public Company Limited

1. Reporting directly to Project Director.
2. Responsible as Project Owner’s representative managin
วันที่ 29 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Sales Executive (Officer)

Major Development Public Company Limited

1. Responsible for sales of residential projects.
2. Meet and greet with customers.
3. Prepare sal
วันที่ 29 ส.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Customer Service (Senior Officer)

Major Development Public Company Limited

1. ติดต่อประสานงาน, ดูแลลูกค้า(การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง-เอกสารเงินกู้ธน
วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Sales Executive (Officer) Base on Pattaya

Major Development Public Company Limited

1. Responsible for sales of residential projects.
2. Meet and greet with customers.
3. Prepare sal
วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Site Engineer / วิศวกรสนาม

Major Development Public Company Limited

1.Monitoring And quality control plan.
2.Monitor and track the performance of Foreman and contracto
วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Receptionist (ปฎิบัติงานสำนักงานใหญ่)

Major Development Public Company Limited

1. รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ และโอนสายให้หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลต่างๆ
วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานขับรถผู้บริหาร

Major Development Public Company Limited

1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา
2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้
วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Recruitment Manager

Major Development Public Company Limited

1. Manage manpower plan and manpower requisition and establishes recruiting requirements by studying วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Human Resources (Senior)

Major Development Public Company Limited

ไม่ระบุ วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Quantity Surveyor / Cost Engineer (SBU2)

Major Development Public Company Limited

1. Interpret engineering drawings and specifications to calculate project costs.
2. Measure and tak
วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Marketing Executive (Senior Officer)

Major Development Public Company Limited

Having responsibilities in marketing strategy and business planning, marketing communication. วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Assistant Project Manager (M&E)

Major Development Public Company Limited

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Site Admin/เลขานุการโครงการ (SBU2)

Major Development Public Company Limited

1. ดูแลงานด้านธุรการของโครงการ ได้แก่ งานวัสดุเครื่องเขียน, เบ็ดเตล็ดภายในโครงการ
2. งานจัดพิมพ์เอก
วันที่ 27 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. Senior Accounting Officer (A/R)

Major Development Public Company Limited

1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านลูกหนี้ A/R
2. รายงานภาษีขาย
3. สรุปยอดค้างชำระและติดตามหนี้
4. ทำราย
วันที่ 27 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. พนักงานคีย์ข้อมูล (พาร์ทไทม์ ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์)

Major Development Public Company Limited

- คีย์ข้อมูลของทางแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ วันที่ 27 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. Project Engineer (Structure/Architect)

Major Development Public Company Limited

1. Monitor construction plans on the part of the structure. And architecture
2. Supervise the const
วันที่ 27 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. Senior Project Engineer (Structure/Architect)

Major Development Public Company Limited

1. Monitor construction plans on the part of the structure. And architecture
2. Supervise the const
วันที่ 27 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Site Engineer (Architect) **ประจำโครงการในกรุงเทพ (ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์)

Major Development Public Company Limited

1. construction plan , allocate tasks to team members and contractors.
2. Control of construction a
วันที่ 27 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. Financial Analysis (Manager)

Major Development Public Company Limited

1.Feasibility study for the project.
2.Cash flow for the various proposed projects. By considering
วันที่ 27 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. Architect & Interior Design (Senior Officer - Assistant Department Manager) **PORTFOLIO is required

Major Development Public Company Limited

1. Planning, designing and implementing design projects of residential, hotel or condominiums.
2.Fo
วันที่ 27 ส.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี